Sample image

Analize medicale

Analizele medicale sunt facute pentru verificarea starii de sanatate, dar si pentru diagnosticarea unei afectiuni, pentru evaluarea severitatii unei boli ori pentru monitorizarea raspunsului pe care organismul il are la un anumit tratament.       AFLA MAI MULTE      

Sample image 2

Homeopatia

Homeopatia este o metoda de tratament care stimuleaza tendinta naturala de vindecare a organismului, folosind preparate din substante de origine minerala, vegetala si animala preparate in laboratoare specializate.                                   AFLA MAI MULTE     

Sample image

Psihologie

Psihologia este studiul funcțiilor si proceselor mentale, a experiențelor interioare și subiective - precum gandurile, emoțiile, conștiința, motivarea, percepția noastra proprie si a altora și personalitatea.                                                       AFLA MAI MULTE     

Sample image

Psihoterapie

Psihoterapia consta intr-o serie de tehnici care au ca scop  tratarea sanatatii mentale, emotionale, precum si unele afectiuni psihiatrice, fiind frecvent utilizata pentru problemele care se acumuleaza de-a lungul timpului.                       AFLA MAI MULTE    

Informaţii generale

   Glandele paratiroide secretă un hormon cu structura polipeptidică numit parathormon (PTH). Rolul fiziologic al paratiroidelor se exercită prin intermediul acestui hormon, care acţionează atât asupra oaselor, cât şi asupra rinichilor, menţinând în limite fiziologice raportul calciu/fosfor.

   Molecula parathormonului intact este un polipeptid ce conţine 84 aminoacizi, având o masă moleculară de 9500Da. Biosinteza sa se realizează sub forma unui pre-pro-hormon cu 115 resturi de aminoacizi. Din clivarea acestuia la nivel ribozomal rezultă pro-hormonul cu 90 aminoacizi, care este transportat în aparatul Golgi şi convertit în PTH propriu-zis. Secreţia PTH şi eliberarea sa în circulaţia sanguină se realizează prin exocitoză.

   Rinichiul şi ficatul îndepărtează rapid din circulaţie PTH-ul intact. Metabolismul PTH este complex; produşii formaţi prezintă reactivităţi biologice şi imunologice variate. Astfel, la nivel hepatic PTH suferă un proces de clivare şi metabolizare ce are ca rezultat generarea fragmentelor carboxil-terminale (PTH-C), amino-terminale (PTH-N) şi a celor provenite din porţiunea mijlocie a moleculei (PTH-M).

   Numai acele porţiuni ale moleculei care conţin gruparea amino-terminala (întreaga moleculă şi PTH-N) sunt biologic active şi au un timp de înjumătăţire de 5 minute. Fragmentele PTH-C inactive, cu un timp de înjumătăţire de 24-36 ore, constituie >90% din PTH-ul circulant total şi sunt metabolizate în principal la nivel renal. La pacienţii cu insuficienţă renală fragmentele PTH-C se pot acumula în cantităţi crescute.

   Principalul factor ce reglează secreţia de PTH este calciul ionic din plasmă. Hipocalcemia are efecte stimulatorii, iar hipercalcemia inhibă secreţia hormonului, prin acţiunea directă a calciului asupra celulelor principale din ţesutul glandular paratiroidian, la nivelul unui receptor membranar cu rol de „senzor” pentru nivelul calciului – CASR.

   Ionii fosfat nu intervin direct asupra paratiroidei, ci prin intermediul modificărilor produse în concentraţia ionilor de calciu. Creşterea nivelului de fosfaţi din plasmă, însoţindu-se de scăderea calciului, determină activarea secreţiei de PTH şi invers, cu repercursiunile respective asupra eliminării urinare a acestora.

   Vitamina Dexercită efecte inhibitorii asupra secreţiei de PTH, prin reacţii de feed-back negativ realizate de excesul de calciu seric. In general, reacţiile de reglare a secreţiei de PTH sunt cuplate cu ale calcitoninei, mai ales la copii şi tineri.

Principala funcţie a PTH-ului este menţinerea concentraţiei calciului ionic în lichidul extracelular; aceasta se realizează prin următoarele mecanisme:

 • stimularea resorbţiei osoase, cu eliberarea calciului şi fosforului din oase; PTH-ul nu exercită un efect direct asupra osteoclastelor mature, ci mediază diferenţerea celulelor preosteosclatice în osteoclaste active;
 • stimularea reabsorbţiei calciului şi inhibarea reabsorbţiei fosforului la nivelul tubilor renali;
 • stimularea sintezei de 1 alfa-hidroxilaza renală cu creşterea consecutivă a producţiei de 1,25-(OH) vitamina D, care la rândul său va creşte absorbţia intestinală de calciu şi fosfor.

   Porţiunea amino-terminală a PTH-ului se leagă de un receptor specific la nivelul organelor-ţintă care modulează adelat ciclaza şi fosfolipaza C. Mutaţiile activatoare ale acestui receptor cauzează  condrodisplazia Jansen cu hipercalcemie şi modificări ale metafizelor osoase9. In cazuri rare de sindroame moştenite asociate cu rezistenţa sau lipsa de răspuns la PTH, precum şi în insuficienţa renală eliberarea PTH nu are ca rezultat creşterea calcemiei.

   Efectul net al PTH la nivel renal, osos şi, indirect, intestinal este reprezentat de creşterea concentraţiei de calciu seric şi ionic şi scăderea concentraţiei de fosfor seric.  

   In afara acţiunii cuplate asupra balanţei fosfo-calcice, PTH creşte reabsorbţia ionilor de magneziu şi hidrogen, în timp ce o scade pe cea a sodiului, potasiului, aminoacizilor. PTH inhibă de asemenea reabsorbţia bicarbonatului în tubul proximal, într-un mod asemănător aceleia a fosfatului.

   Hiperparatiroidismul determină hipercalcemie, hipofosfatemie, hipercalciurie şi hiperfosfaturie. Consecinţele pe termen lung sunt: deshidratare, litiaza renală, hipertensiune, tulburări gastrointestinale, osteoporoză şi uneori tulburări neuropsihice. Cel mai frecvent hiperparatiroidismul este primar fiind cauzat de adenoame paratiroidiene. Hiperparatiroidismul secundar se dezvoltă ca răspuns la hipocalcemie şi hiperfosfatemie; cauza cea mai frecventă este insuficienţa renală cronică. Un hiperparatiroidism secundar vechi se poate complica cu un hiperparatiroidism terţiar, care constă în dezvoltarea unei hipersecreţii paratiroidiene autonome. Cazuri rare de hiperparatiroidism benign sunt consecinţa unor mutaţii inactivatoare ale CASR.

Hipoparatiroidismul este cel mai adesea consecinţa intervenţiilor chirurgicale pe tiroidă, dar se poate produce de asemenea şi printr-un mecanism autoimun sau ca urmare a unor mutaţii activatoare CASR. Se manifestă prin hipocalcemie, cu tetanie şi posibil atrofie de nerv optic.

Recomandări pentru determinarea PTH­ – diagnosticul afecţiunilor parotidiene (tumori, hiperplazii); diagnosticul altor afecţiuni care alterează balanţa fosfo-calcică; monitorizarea pacienţilor cu dializă renală.

Pregătire pacient – obligatoriu à jeun;

 • există o variaţie diurnă a nivelului de PTH în sânge; recoltarea pentru determinarea PTH se face dimineaţa, când nivelul său este minim;
 • se recomandă determinarea simultană de calciu total, calciu ionic, fosfor, magneziu; este utilă şi determinarea creatininei sanguine5.

Specimen recoltat – sânge venos.

Recipient de recoltare – vacutainer fără anticoagulant, cu/fără gel separator.

Cauze de respingere a probei – specimen intens hemolizat.

Prelucrare necesară dupa recoltare – se separă cât mai repede serul prin centrifugare.

Volum probă – minim 0.5 mL ser.

Stabilitate probă – serul separat este stabil 6 ore temperatura camerei, 24 ore la 2-8°C şi  timp îndelungat la -20°C sau la -70°C; nu decongelaţi/recongelaţi.

Metodă – imunochimică cu detecţie prin electrochemiluminiscenţă (ECLIA); se determină PTH intact şi se elimină astfel interferenţa exercitată de metaboliţi; cei 2 anticorpi monoclonali utilizaţi reacţionează cu epitopi corespunzători regiunilor de aminoacizi 26-32 şi 37-42 din molecula PTH.

Valori de referinţă – 15-65 pg/mL.

Limita de detecţie – 1.20 pg/mL.  

Interpretarea rezultatelor

Creşteri: hiperparatiroidism primar, hiperparatiroidism secundar, sindrom Zollinger-Ellison, formele ereditare de rahitism dependent de vitamina D, leziuni ale măduvei spinării.

Scăderi: hipoparatiroidism prin mecanism autoimun sau indus chirurgical, hipercalcemie de cauză non-paratiroidiană, deficit de magneziu, sarcoidoză, hipertiroidism, sindrom DiGeorge.

In tabelul de mai jos sunt prezentate nivelele înregistrate de PTH şi calciu seric în diverse afecţiuni:

PTH intact (pg/mL)

Calciu seric (mg/dL)

Interpretare

15-65

8.6-10.2

Normal

>65

>10.2

Hiperparatiroidism primar

>65

<10.2

Hiperparatiroidism secundar

<65

>10.2

Hipercalcemie de cauză non-paratiroidiană

<15

<8.6

Hipoparatiroidism

15-65

<8.6

Hipocalcemie de cauză non-paratiroidiană

   Aproximativ 90% dintre pacienţii cu hiperparatirodism primar au niveluri crescute de PTH; restul pacienţilor prezintă niveluri normale de PTH, dar inadecvate faţă de valoarea calcemiei. La ~40% dintre pacienţii cu hiperparatiroidism primar nivelul fosforului seric este <2.5 mg/dL şi la ~80% nivelul fosforului este <3 mg/dL.

   Un nivel scăzut (adecvat) de PTH însoţit de un nivel crescut al fosforului la un pacient hipercalcemic indică faptul că hipercalcemia nu este cauzată de PTH sau de molecule asemănătoare acestuia.

   Un nivel scăzut (adecvat) însoţit de un nivel scăzut al fosforului la un pacient hipercalcemic este sugestiv pentru diagnosticul de hipercalcemie paraneoplazică determinată de PTHRP (parathyroid-related peptide). Această moleculă prezintă omologie amino-terminală cu PTH şi poate transactiva receptorul PTH. Poate fi produsă de multe tipuri de tumori.

   O valoare scăzută sau normală a PTH la un pacient cu hipocalcemie sugerează hipoparatiroidism cu condiţia ca nivelul magneziului să fie normal. Hipomagneziemia inhibă eliberarea şi exercitarea acţiunilor PTH putand astfel mima hipoparatiroidismul.

   Hipocalcemia asociată cu valori crescute PTH la un pacient cu funcţie renală normală sugerează rezistenţa la acţiunile PTH (pseudohipoparatiroidism tip 1a, 1b, 1c sau 2) sau, foarte rar, un PTH cu activitate biologică ineficientă.

   Un număr limitat de fragmente PTH-C care se acumulează în insuficienţa renală, în principal PTH 7-84, reacţionează încrucişat în acest test. PTH intact înregistrează de asemenea valori crescute în insuficienţa renală, creşterile uşoare fiind considerate benefice (compensează rezistenţa la PTH a organelor ţintă). In consecinţă, concentraţiile de 1.5-3 ori mai mari faţă de limita superioară a valorilor de referinţă sunt optime în cazul pacienţilor aflaţi în faza terminală a insuficienţei renale. La această categorie de pacienţi concentraţiile mai scăzute de PTH pot fi asociate cu afectare osoasă adinamică, în timp ce valorile mai mari sugerează un posibil hiperparatiroidism secundar sau terţiar ce poate conduce la osteodistrofie renală cu turn-over osos crescut.

   Unii pacienţi cu hipercalcemie moderată şi niveluri de fosfor variabile, care au fie un PTH uşor crescut, fie normal (inadecvat) pot suferi de hipercalcemie hipocalciurica idiopatică cauzată de o mutaţie inactivatoare CASR.

Limite şi interferenţe

Deficienţa de vitamina D induce creşterea nivelului de PTH. Sindromul lapte-alcaline (Burnett) poate determina o falsă scădere a nivelurilor de PTH.

Fragmentul PTH-C 7-84, care se acumulează în insuficienţa renală, prezintă o reactivitate încrucişată semnificativă în cadrul acestui test. Din acest motiv, la pacienţii cu insuficienţă renală nu se vor aplica valorile de referinţă pentru populaţia sănătoasă.

 • Medicamente

Creşteri: ciclosporina, fenitoin, foscarnet, hormon uman de creştere, hidrocortizon, izoniazida, ketoconazol, litiu, nifedipina, pamidronat, prednison, tamoxifen, terapie estro-progestativă, verapamil.

Scăderi: calcitriol, cimetidina, contraceptive orale, diltiazem, famotidina, gentamicina, hidroxid de aluminiu, pindolol, prednison, sulfat de magneziu, tiazide, vitamina D.

 • Interferenţe analitice

Pot produce interferenţe cu unele componente ale kit-ului şi conduce la rezultate neconcludente următoarele:

– tratamentul cu biotină în doze mari (>5 mg/zi); de aceea se recomandă ca recoltarea de sânge să se facă după minimum 8 ore de la ultima administrare;

– titrurile foarte crescute de anticorpi anti-streptavidina şi anti-ruteniu.

 

Bibliografie

1. D.C.Cojocaru, Doina-Irina Cojocaru, Elena Ciornea. Biochimia hormonilor. CORSON, Romania, Ed. 1999, 76-80.

2. Frances Fischbach. Overview of Chemistry Studies. In A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 8 Ed., 2009, 396-398.

3. Frances Fischbach. Effects of the Most Commonly Used Drugs on Frequently Ordered Laboratory Tests. In A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 7 Ed., 2004, 1188-1238.

4. Ion Haulica. Fiziologia umană, 2002, 823-832.

5. Laborator Synevo. Referinţele specifice tehnologiei de lucru utilizate. 2010. Ref Type: Catalog.

6. Laboratory Corporation of America. Directory of Services and Interpretive Guide. Parathyroid Hormone (PTH), Intact. www.labcorp.com 2010. Ref Type: Internet Communication.

7. Lothar Thomas, Cristian Kasperk, Reinhard Ziegler. Parathyroid hormone. In Clinical Laboratory Diagnostics-Use and Assessment of Clinical Laboratory Results. Lothar Thomas. TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt /Main, Germany,.1 Ed., 1998, 248-250.

8. Mayo Clinic. Mayo Medical Laboratories. Test Catalog: 25-Hydroxyvitamin D2 and D3, Serum. www.mayomedicallaboratories.com. Ref Type: Internet Communication.

9. Richard A. Mc.Pherson, Mattew R. Pincus. Biochemical markers of bone metabolism. In Henry´S.Clinical Diagnosis and Management By Laboratory Methods, Ed.Saunders, 2007, 173-174.

Echipa noastra

Sample image

Dr. Crenguta Belegan

Medic medicina de laborator
Competenta in homeopatie
Psihoterapeut Psihoterapie Pozitiva
Sample image

Chim. Irina Ion

Chimist medical specialist

Sample image
As.Cristina Tudorache
Asistent medical generalist

Parteneri

 • Bivaria Grup SRL
 • Biometria Medical Services SRL
 • Avena Medica SRL
 • A&A Pro Diagnostic SRL
 • SANIMED IMPEX SRL
 • IDEAL SOFT-CONSULTING SRL
 • STERICYCLE ROMANIA SRL
 • SC QUARTZ SECURITY CONTROLS SRL
Vă suntem alături pentru ca:
-fiecare persoană este un tot unitar, nu un ansamblu de organe independente care suferă de ceva boală!
-fiecare persoană este unică și pentru vindecare are nevoie de o abordare holistică individualizata a corpului, minții și sufletului integrate în mediul și situația de viață trăită deja!
-dorim sa realizam un parteneriat terapeutic, astfel încât să grăbim restabilirea echilibrului funcțional și emoțional, deopotrivă!
-respectăm omul și susținem mecanismele proprii de vindecare ale acestuia, ajutându-l să și le descopere!

"Crenguta Belegan este un psiholog la care merg cu drag. Este serioasa si dedicata profesiei pe care o practica. Am avut multe realizari, momente nepretuite de "aha" care m-au ajutat sa progresez (la care am ajuns, evident cu ajutorul Crengutei). 

M-am descoperit, redescoperit, inventat si reinventat pe tot acest drum al transformarii si îmbunatatirii personale. Nu am crezut vreodata ca in cateva luni ma pot afla unde sunt acum, undeva unde pot sa spun cu mandrie ca ma simt mai in viata mea.

Psihoterapia a meritat si daca ar fi sa o iau de la inceput alaturi de Crenguța, as face-o!"

A.C-studenta

”Am ajuns in cabinetul d-nei psiholog cu fiica mea de 11 ani, dupa ce am constatat ca avea gesturi repetitive, lucru ce mi-a dat de gandit. Dupa cateva sedinte de evaluare s-a dovedit ca fiica mea facea acele gesturi din anxietate si era modul ei de a-si gestiona emotiile.  Am hotarat impreuna cu d-na psiholog sa continuam si progresiv am reusit sa rezolvam problema. Susínuta si acasa, fetita mea a invatat ca tot ceea ce simte trebuie sa si exprime (frica, mahnire, bucurie, tristete). Increderea in ea a crescut vizibil. Ulterior a urmat si un curs de dezvoltare personala, pentru a fi pregatita sa faca fata provocarilor ce vor urma in perioada gimnaziala.

Cu respect si multumire, N.L.”

„Ziua în care am ajuns în biroul de psihoterapie al Crengutei, a fost ziua în care viata mea și a familiei mele s-a schimbat total. De la o stare de confuzie maxima ce ținea de o perioada destul de lunga, în mai puțin de 3 ședințe am înțeles emoțiile și am putut gestiona altfel fiecare situație apărută. Este cea mai buna investiție în mine, făcută pana acum. OL”

„Pentru băiețelul meu, Darius, homeopatia a fost salvare! Doi medici pediatri ne îndrumaseră către București până să o întâlnim pe doamna doctor! Am încercat homeopatia și de la vârsta de 2 ani și șase luni până la 5 ani și două lui nu am mai folosit antibiotic, am scăpat de operație și țin să precizez că Darius a mers la grădiniță negreșit. La început virozele, pentru că au fost doar viroze, pentru care medicii pediatri întâlniți foloseau antibiotic, au fost destul de violente, dar cu încrederea și calmul doamnei doctor le-am depășit. Pentru noi ați făcut și faceți minuni! Vă mulțumim din suflet." I.M.